Quality Engineer

Czech Republic, Nový Bydzov

Divize Datwyler Sealing Solutions je předním dodavatelem zákaznických těsnicích řešení na globální trhy, jako jsou zdravotnická technika, automobilové systémy, stavebnictví a spotřební zboží. Opírá se o vynikající materiálové, inženýrské a procesní know-how a celosvětovou přítomnost prostřednictvím vlastních výrobních závodů.

S globální výrobní základnou, prodejními aktivitami ve více než 100 zemích a s více než 5000 zaměstnanci společnost dosahuje ročního obratu přes 500 milionů eur.

Pro posílení týmu zajišťování kvality výroby závodu v Novém Bydžově hledáme vynikající uchazeče o pozici

Vaše úkoly

 • Příprava dokumentace:Nové dokumenty pro výrobní a podpůrné úseky, spolupráce s výrobním a technickým oddělením závodu a   mateřské společnosti při tvorbě dokumentů, správa složek dokumentů výrobků, změnová aktualizace, archivace
 • Řízení neshod:Řízení externích a interních neshod za použití standardních nástrojů kvality
 • Rekvalifikační zkoušky: Termínová koordinace zkoušek dle požadavků zákazníků, kontrola výsledků, korekce neshod, prosazování nápravných opatření, kompletace a správa dokumentace k rekvalifikačním zkouškám
 • Vzorkování výrobků:Zástupce řízení kvality při zavádění nových výrobků, spolupráce při vyhodnocování dat a při sestavování PPAP dokumentace, uvolnění procesu pro sériovou výrobu, dohled při náběhu sériové výroby
 • Interní audity:Plánování, provádění, vyhodnocování a dohled nad plněním stanovených opatření
 • Proces neustálého zlepšování, management rizik: Práce se statistickými daty, spolupráce s výrobním a technickým oddělením při vyhledávání rizik a jejich minimalizaci

Váš profil

 • Ukončené střední vzdělání s maturitou
 • Technické cítění, orientace v technické dokumentaci
 • Schopnost dorozumět se anglicky ústně a písemně v pracovní rovině; současná znalost němčiny výhodou
 • Zkušený uživatel nástrojů MS Office
 • Schopnost prosadit se a snášet zátěž, spolehlivost, pružnost
 • Přesný, samostatný styl práce
 • Předchozí zkušenosti s procesem zajišťování kvality podstatnou výhodou

Nabízíme

 • Zajímavou mnohotvárnou činnost v dynamické společnosti s dlouhodobou perspektivou
 • Stabilní zázemí finančně silné průmyslové skupiny
 • Dobré zaměstnanecké podmínky
 • Příjemnou firemní kulturu založenou na otevřenosti a respektu
 • Odpovídající konkurenceschopné odměňování, zaměstnanecké požitky

Spojení

 • Žádosti obsahující životopis a motivační dopis laskavě zasílejte na adresu jobs.scz@datwyler.com.
 • Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o., Polní 224, Chudonice, 504 01 Nový Bydžov
Apply To Job